Връзки

Държавни органи:

- Президент
- Парламент
- Министерски съвет
- Конституционен съд
- Върховен Касационен Съд
- Върховен Административен Съд
- Министерство на финансите
- Министерство на правосъдието
- Министерство на икономиката
- Българска народна банка

Агенции и комисии:


- Агенция за държавни вземания /АДВ/
- Агенция по обществените поръчки
- Агенция за чуждестранни инвестиции
- Агенция дипломатически имоти в страната
- Комисия за защита на конкуренцията

 

Интелектуална собственост:

- Българско Патентно Ведомство
- Европейско Патентно ведомство
- Световна организация за интелектуална собственост

Други:

- Българския правен портал
- Правен портал
- Европейски съюз
- Западноевропейски съюз
- Съвет на Европа
- Интерпол
- НАТО
- Обединени нации /локатор/