Контакти

 

България
гр. Варна 9000

бул. „Осми приморски полк”, №57 А
тел./факс: +359 52 600 734
e-mail: office@lexconsult.bg

Работно време:
Понеделник – Петък
09:00 – 17:30 часа