В Медиите

 

 

 
През 2007 год. адвокат Иван Кръстев заведе от името на свой клиенти (Е.К. от гр.Варна) граждански иск с цена на интереса 1.167.000 лв. Делото поставя принципни въпроси пред здравеопазването в България. Делото е на фаза съдебно производство.
Кадри от телезионен филм по делото (1)
и кадри от първото съдебно заседание.(2)

 

 
През 2005 година адвокат Иван Кръстев заведе от името на свои клиенти (Ц.А. от гр.Варна) търговско дело против енергиен монополист в Североизточна България. Делото поставя принципни въпроси , свързани с енергийните монополи в България. Делото приключи през 2007 год. със съдебно решение в полза на клиентите.
Кадри от финална пресконференция (1) и кадри от връчване на парични суми , спечелени по делата на клиентите.(2)

 

 
Адвокат Кръстев изразява позицията на клиентите си на работни срещи между органите на местната управа на гр. Варна и централната държавна администрация.
Кадри от работна среща между и.д. Председател на Общински съвет гр.Варна и Зам.председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
 
В отношенията си с колегите-адвокати държим на предвидената в Закона за адвокатурата колегиалност и взаимно уважение, независимо, че представляваме крупни финансови интереси на нашите клиенти.
Кадри от момент преди съдебно заседание.