Биография


 

 


Образование:
- 1988-1993г. - Юридически факултет на Софийски
  университет "Св.Климент Охридски"

Настояща практика:
- 1994-1995г. - мл. съдия Варненски Окръжен Съд
- 1994-1996г. - aсистент по търговско право към
  Юридически факултет на ВМЕИ гр. Варна
- 1995-2000г. - адвокат към Варненска адвокатска
  колегия
- 2000-до сега - адвокат към Софийска адвокатска
  колегия

Публикации:

- „Правата на човека”, 1998 г. - Виж тук

Интервюта:

-
Стандарт, .II.2007 - Виж тук
- Правен свят, .X.2007 - Виж тук